Na Šluknovsku mění železniční most, stavbu zbrzdil vítr i chybějící materiál

Ve Vilémově u Šluknova probíhá dlouho plánovaná rekonstrukce železničního mostu, která je součástí modernizace hlavní trati Šluknovského výběžku. Ta byla před sedmi lety prodloužena až do Německa a propojila tak České a Saské Švýcarsko. Dnes jde díky tomu o dopravní spojení důležité pro celý region.

Železniční viadukt se klene nad údolím vilémovského potoka a koleje jsou uloženy až 34 metrů nad zemí. Pomocné portály konstruované na žulových pilířích mostu dočasně pozmění panorama obce. Výměna první části mostu probíhá přímo uprostřed zástavby.
Nýtovaná ocelová konstrukce z roku 1904 je na hraně své životnosti, vlaky po ní musely kvůli bezpečnosti jezdit sníženou rychlostí. První z pěti polí (částí) mostu je již uvolněno z pilířů a připraveno k vyjmutí. K tomu mělo dojít na konci dubna, ale kvůli silnému větru byly práce odloženy.
Zdržení stavba zažila už před rokem. Tehdy ze zahraničí nedorazily materiály potřebné pro výrobu konstrukce. Započatá stavba byla zakonzervována a obnovena 18. dubna 2021. Zároveň probíhá modernizace celé trati Rumburk–Sebnitz, jíž je most součástí. Vlaková doprava je nyní nahrazena výlukovými autobusy a tento stav potrvá až do konce července.
Čtyři z pěti nových mostních polí jsou už na místě. Kolejemi se osazují ještě před další manipulací.
Následně jsou přemístěny na stávající trať, kde probíhají další práce, včetně montáže servisní lávky. Postupně dojde k nahrazení všech starých polí novými. Pokud počasí dovolí, k usazení prvního dojde ještě do konce týdne. Výměna každé části mostní konstrukce trvá 7 až 10 dní. Všechny by měly být na místě v polovině července.

Vít Mareš, Vilémov u Šluknova