Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Zájmová činnost žáků se přesouvá na internet. Motivovat děti je ale těžké

Činnost středisek volného času je nařízením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli pandemii koronaviru zakázána, děti se nesmí prezenčně účastnit zájmového vzdělávání. To v České republice zajišťují mimo jiné i domy dětí a mládeže (DDM), které v běžném provozu nabízejí dětem sportovní či kreativní kroužky, a naplňují tak jejich odpolední program i další volný čas v průběhu týdne. Instituce volnočasových aktivit se musí aktuální situaci přizpůsobovat. Některé pokračují ve výuce v online formě, děti se snaží motivovat různými výzvami a internetovými soutěžemi. 

Foto: Karolína Blažková

Některé z domů přesunuly svou výuku do online prostředí, jako je tomu u klasického školního vyučování. V distanční podobě probíhají veškeré druhy kroužků. Od jazykových kurzů, přes hudební či výtvarnou činnost, až po sportovní aktivity. „Hodně jede posilování pro holky, online se koná taky jóga nebo gymnastika. Zvláštností je taky kroužek magie. Největší zájem je ze strany žáků druhého stupně a středních škol,“ řekla pro IKSŽ ředitelka DDM Větrník v Liberci Marta Kultová.

V DDM Symfonie v Poděbradech si na přechod do internetového prostředí zvykali pomalu. V prvním pololetí otevřeli pouhé čtyři kroužky, ve druhé části roku už takovým způsobem fungovalo 54 ze 167 kroužků. „Distančně běží kroužky keramiky, šití pro děti, klubíčkování, výuka jazyků, dramatický kroužek, příprava na přijímací zkoušky, elektronika, lego robotika, aerobik, street dance a další,“ uvedla ředitelka Jitka Karbulková. Pro další kroužky, které nemají online povahu, lektoři připravují podpůrné materiály či videa, která mají děti k dispozici.

Výhodou je podle Jitky Karbulkové kromě aktivně stráveného času také možnost rodičů sledovat průběh zájmového vzdělávání. „Děti mohou smysluplně vyplnit volný čas, mohou si s lektorem popovídat, vidět se s kamarády, i když jen přes počítač. A navíc rodiče mohou nahlédnout pod pokličku zájmového vzdělávání, protože jim probíhá přímo doma,“ míní ředitelka DDM Poděbrady.

Distanční výuka, nebo alespoň nahrazení několika hodin touto formou, je podle ředitelky DDM Klatovy Michaely Dryjové důležité zejména z hlediska udržení kontaktu mezi dětmi. „Spojení je důležité z mnoha hledisek. Nejen že se neztratí kontinuita, ale daří se udržovat sociální vazby,“ uvedla Dryjová. Oblibu si získala zejména výuka jazyků, jejíž návštěvnost DDM sleduje pomocí elektronických deníků.

Ředitelé ale upozorňují, že si děti na celodenní pobyt u počítače zvykly a v budoucnu je bude obtížné od zařízení dostat. Online výuku tak nepodporují, ačkoliv ji jejich zařízení nabízí. „Některé kroužky probíhají online. Osobně jsem to moc nepodporovala, protože mám také děti a vím, že u počítače sedí hodně. Kroužků máme celkem asi 150, u počítače pak probíhají ty, o které mají rodiče zájem. Přijde mi ale, že by se děti měly dostat ven od počítače,“ řekla Marta Kultová.

Motivace v době koronavirové

Děti, které se pravidelně účastnily volnočasových aktivit, svou celoroční práci zúročily také na soutěžích či výstavách. Taková vystoupení je motivovala. Situace se ale změnila a přimět děti zapojovat se i nadále do volnočasových aktivit může být pro lektory i rodiče složité. „Na začátku byla návštěvnost kroužků vysoká, teď to ale klesá. Děti nemají motivaci, jsou vyhořelé. Dřív měly motivaci, ale teď nemají svou práci kde zúročit. Je to na těch dětech vidět,“ zhodnotila nasazení žáků Kultová.

Aby děti nezlenivěly a stále svůj volný čas trávily aktivně a smysluplně, musí vedoucí kroužků najít jiný způsob motivace. Mnohé domy dětí a mládeže pořádají soutěže v online prostředí nebo kloubí program s pobytem venku, dětem připravují geolokační hry. 

„Připravujeme tvořivé návody či balíčky, náměty na procházky pro rodiny. Naši tradiční taneční soutěž Dancefonie jsme letos vyhlásili online. Akce se snažíme připravovat především „bezkontaktní“ vzhledem ke stávající situaci, tak jako ostatní DDM,“ informovala ředitelka DDM v Poděbradech. 

Od jarních prázdnin funguje hra Pojďte ven s DéDéeM v Klatovech. V každém týdnu se v jednom z větších klatovských parků objeví úkoly, více či méně schované. Splněním úkolu děti získají písmenko do hry. Cílem této akce je za čtyři týdny získat čtyři indicie, které je účastníky dovedou k tajence. Vše si děti zapisují do herního listu, za jehož vyplnění obdrží symbolickou odměnu. Hra, která se podle Michaely Dryjové setkala s úspěchem, bude mít své pokračování také v období Velikonoc. „Domníváme se, že je nutné dostat děti i rodiče ven, odpočinout si od všech technických vymožeností v přírodě. Zatím se nám naše domněnka ve všech směrech potvrzuje,“ dodala Dryjová.

Finanční kompenzace

Prezenční účast dětí na výuce není možná, jejich zapojení na online hodinách není povinné. Proto jsou DDM nucené vracet rodičům finanční příspěvky, které v září za kroužky zaplatili. „Vrátíme rodičům úměrnou platbu. Činnost rozjíždíme od půlky září, kdy se přihlásilo 1 600 dětí, všem budeme v červnu peníze vracet,“ vypočítávala Marta Kultová. Obdobně postupují další dotázané domy dětí, některé však tento krok zastihl již v lednu, protože platby jsou u nich evidované na pololetí.

Část peněz pak také některé instituce převádí do další části roku. „Vybíráme platby na pololetí, takže jsme peníze za první pololetí automaticky převedli na pololetí druhé. Za druhé pololetí budeme vracet poměrnou část, případně celou částku podle situace,“ popsala Michaela Dryjová, podle které tento přístup pomáhá s důvěrou mezi rodiči a domem dětí.

Náklady na chod institucí přes složitou situaci zůstávají téměř stejné. K dofinancování nutných potřeb si pak domy zaměřující se na výchovu dětí musí pomoct jiným způsobem. V DDM Nýrsko začali podle ředitelky Pavlíny Karlovské provozovat obchod s keramikou, kterou vyráběly děti v době, kdy se mohly účastnit kroužků prezenčně. Zásoby výrobků se ale začaly tenčit a do další produkce se proto pustili sami zaměstnanci. Na Velikonoce nyní připravují pro své zákazníky, kterých se ve městě sešlo dostatek, vybavení do kuchyně. Šité zástěry nebo chňapky měly být původně náplní nově otevřeného kroužku, z pochopitelných důvodů ale produkty museli dokončit zaměstnanci.

Obdobnou aktivitou se ale nezabývají všechny instituce. Z důvodu nedostatku financí se pak vydávají cestou maximální úspory. „Práce, které jsme dříve zadávali firmám, děláme vlastními silami,“ poukázala klatovská ředitelka Dryjová na drobné i větší opravy, malování, opravy stanů nebo stanových celt.

Náhrada v letních měsících

Ačkoliv se situace stále vyvíjí a není dopředu možné určit, jak budou vypadat následující měsíce, domy dětí a mládeže se připravují tak, jako by mělo dojít k jejich otevření. Tradiční příměstské tábory připravují v Nýrsku, obdobně se k letní činnosti staví také vedení domu dětí v Klatovech, Praze či Liberci. 

Nabídku letních táborů vyvěšují domy dětí a mládeže v předstihu. „Přihlašování spouštíme v březnu. Letos to uděláme stejně. Kdyby to nemohlo proběhnout, tak peníze zase vrátíme,“ řekla k situaci Marta Kultová z Liberce.

Atraktivní program nabízí i DDM hlavního města Prahy, který připravuje spolupráci s českým olympijským výborem. V době konání Letních olympijských her v Tokyu, které by se měly uskutečnit na přelomu července a srpna, se budou děti podle ředitele Libora Bezděka seznamovat ve Stromovce s různými sporty.

Zájem ze strany rodičů je i přes nepřízeň situace velký. V Klatovech je již téměř naplněná kapacita táborů. „Připravili jsme stejně jako každý rok osm příměstských táborů a devět pobytových na našich dvou turistických základnách v Kunkovicích a na Hojsově Stráži. V tuto chvíli je přihlášeno cca 500 dětí, obvykle jich s námi jezdí kolem 750, takže kapacity jsou téměř plné,“ avizovala Dryjová aktuální stav. V současné době již mohou organizátoři letní činnosti doufat, že nenastane situace, která by konání akce znemožnila. „Myslím, že by to mělo nedozírné následky na psychiku všech zúčastněných stran a v neposlední řadě i na naši finanční situaci. Jinou činnost na prázdniny nepřipravujeme, protože tábory spotřebují veškeré personální kapacity,“ dodala.

Vysoké množství přihlášek eviduje také DDM v Poděbradech. Vedení stále doufá, že tábory bude možné realizovat. Rodiče totiž podle ředitelky Jitky Karbulkové chtějí mít pro děti připravený aktivní program.

Rodiče shánějí hlídání i doučování

Zavřené instituce volnočasového vzdělávání působí komplikaci také rodičům. Někteří z nich své děti přihlašovali na kroužky také z toho důvodu, aby nemuseli dětem shánět jiné hlídání a sami tak mohli zůstávat v práci.

V Liberci funguje mimo organizaci DDM celodenní družina, rodiče mají možnost nechávat zde své děti celé odpoledne. Tato služba byla ale málo využívaná z důvodu strachu z přenosu viru. Na ředitelku tamního DDM se proto obraceli zájemci zejména o kontakty na vysokoškolské studenty, kteří by se dostavili na hlídání přímo do místa bydliště dítěte. „Někdy mi rodiče volají, jestli nemám kontakt na vysokoškoláky, kteří by jim hlídali děti. Mají zájem o hlídání od studentů, kteří by děti vyzvedli a hlídali doma,“ poukázala Kultová.

Další z rodičů využívají mimo jiné nabídku doučování dětí, kterým dělá problém školní výuka. V DDM hlavního města Prahy vznikl doučovací server KAZ (Klub anonymních záškoláků), kde se zaměstnanci snaží pomoci dětem s doučováním online. „Děti si zakliknou, s jakým předmětem chtějí pomoci, na platformách Teams nebo Zoom se potom spojují s jednotlivými lektory,“ vysvětlil Libor Bezděk.

Zaměstnanci se tak dětem mohou věnovat individuálně. Ačkoliv se jedná o setkání před obrazovkou počítače, zdánlivá přítomnost známých lidí dodává naději jak dětem, tak samotným lektorům. Ti podle oslovených zaměstnavatelů s očekáváním počítají dny, kdy se budou moct s dětmi opět setkat.

Miroslava Sloupová

Čtěte dál